7.29.2011

Housekeeping


Naglinis.
Isang tambak na memorya.
Ang iba ay itinapon bilang basura.

No comments: