11.04.2010

Masipag na ako NGAYON.
Kahit na madami ako ginagawa araw araw ay naisisingit ko pa rin ang gumuhit gamit and GEL PEN at MOLOTOW markers. Sabi ko sa sarili ko "dapat isang drawing sa isang araw" oh yeah, Get your hands busy too.

No comments: